Co tam rzegoce we krzipopie?

Danga zaprôszô na wieczornõ wandrówkã po czyszeckich barzołach

Plakat: zaproszynie na wandrówkã "Co tam rzegoce we krzipopie?"

Na mokrich łónkach, w kanarkach i we krzipopach bez dziyń dzieje se małowiela. Ale na wieczór, jak skoro słóneczko straci se za lasã, zdô se, iże barzoły se budzóm do nowégo życiô. Òrôz poczynô wszandzie rzegotać, kumkać, kwakać a żwakać. Wodnô gadzina mô swojé coroczné weselné zgrómadzynié – przepiykni wiosynno-letni żabi kóncert!

Na całim Górnim Ślónsku żyje do kupy siedminôście gatónków żabów, chrostawych żabów, kumków i wodnich jaszczurków. Na naszi wandrówce spróbujymy niechtoré ś nich znejś, chycić do ranki i se jé òbejzdrzeć blank z bliska. Òsobliwie interesujóm nôs kumki i zielóné żabki, co nôleżóm do gatónków fest zagróżónich. Przi tim nauczimy se jé rozeznôwać po głojsie. Ò jejich życiu i òbyczajach bydymy rozprawiać po ślónsku.

Tóż Tôwarzistwo Piastowaniô Ślónskij Môwy „Danga“ w Czyszkach projsi Wôs piyknie na wieczorni szpacyr po czyszeckich barzołach i na spólnõ wieczerzõ na Ketzlerowym statku w Kotlinach – we gniôździe naszégo tôwarzistwa.

Kedy? W sobotã, 22 môj, trzi sztwierci na dziewióntõ na wieczór (godz. 20:45)

Kandy? Na parkingu przi kaczmie „Garden Cafe” we Czyszkach wele Kojźlô.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Non classé. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz